Mới mua 1 em chòe than rừng. vì mê e mái ở nhà wá nên bay nhảy lung tung kết quả là bị trật chân sau. Các bác biết cách nào chửa tật này hok giúp e vs?