Xin hỏi các bạn, ở Gò vấp, và Q12 có tụ điểm nào dợt Chào mào, và khuyên không?