Qua úc ,thế là không được nuôi chim hót nữa các bác ơi,buồn quá.toàn vẹt với mấy loại chim hót bé tí như chim vành khuyên.

---------- Bài viết thêm vào lúc 04:33 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 03:31 PM ----------
---------- Bài viết thêm vào lúc 04:43 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:33 PM ----------
---------- Bài viết thêm vào lúc 04:50 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:43 PM ----------


http://www.upanh.com/uploaded/

---------- Bài viết thêm vào lúc 04:55 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:50 PM ----------
---------- Bài viết thêm vào lúc 05:53 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:55 PM ----------


http://www.upanh.com/uploaded/
chẳng biết up kiểu gì nữa.sorry