Ae trên diễn đàn có file tiếng cút mái khộng cho mình xin,email : luuchibinh2005@gmai.com.Xin cảm ơn