Anh em nào trong diễn đàn có fjle sâu hót cho em xjn vơj' tìm hoài trên các web ko thấy.Anh em nào có cho em xjn em cảm ơn nhìu