Bệnh nấm diều

NGUYÊN NHÂN
Do Candida albicans gây ra, loại nấm này phát triển rất nhanh khi gặp điều kiện ẩm độ cao.
CƠ CHẾ TRUYỀN BỆNH
Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường thức ăn, nước uống, nấm mọc rất nhanh trong thức ăn không bảo quản tốt.
TRIỆU CHỨNG
Bệnh thường xảy ra ở gà 2 - 4 tuần tuổi.
Gà còi cọc, chậm lớn, đi phân sống, đôi khi có tiêu chảy. Gà uống nhiều nước, giảm ăn, lông xù.
BỆNH TÍCH
Có thể thấy u hạt nấm trong diều, trường hợp nặng có thể thấy trong thực quản.
Diều và đường tiêu hóa thường không có thức ăn.
PHÒNG BỆNH
Diệt nấm bằng nystatin 100 ppm, trộn cho ăn từ 7 - 10 ngày, thuốc tím 100 ml/ 80 lít nước, uống liên tục 3 - 5 ngày.