Tình hình là nhà mình có cái hồ 80x40x40 mua cũ lại của nhà thằngbạn
Mình muốn hỏi là cá hồng long size 15 là bao nhiêu 1 con ? đển về bỏ vào hồ nuôi cho vui