DỊCH CÚM GIA CẦM(Các giống gia cầm)


Để phòng chống hiện tượng cúm gia cầm, bà con nên:
• Tăng cường vệ sinh chuồng trại.
• Nếu có hiện tượng, nên giảm cho ăn từ 20-30%.
• Tăng cường sức đề kháng cho gà vịt bằng cách sử dụng sản phẩm thảo dược theo quy trình sau.

THAO TÁC SẢN PHẨM VÀ LIỀU DÙNG
1. CHO UỐNG Ngày 4 - 6 lần
1 lần x 2 tiếng
trong 5 - 7 ngày Pha trong 1 Lít nước:
• MD BETA (2ml)
• MD ANALGIN TD (2ml)
• MD REDMIN (1ml)
• MD ELECTROLYTES (3-5g)
2. NHỎ TRỰC TIẾP
(GIA CẦM YẾU) Ngày 4 - 6 lần Pha trong nước:
• MD BETA (2ml)
• MD ANALGIN TD (2ml)
• MD REDMIN (1ml)
• MD ELECTROLYTES (3-5g)

-----
(Công ty Thuốc Thú Y - Thủy Sản Minh Dũng)