ĐIỀU TRỊ CRD - CCRD TRÊN GÀ THỊT


THAO TÁC SẢN PHẨM VÀ LIỀU DÙNG
1. CHO UỐNG
3 ngày đầu
Ngày 3 lần
Mỗi lần 2 tiếng Pha trong 50 Lít nước:
• MD CRD SPECT (100g)
• MD ANTIMULIN (100g)
• MD ANALGIN TD (100ml)
• MD BETA (50ml)
• MD BROMHEXINE TD (100ml)
3 ngày sau
Ngày 2 lần
Mỗi lần 2 tiếng Pha trong 50 Lít nước:
• MD ELECTROLYTES (100g)
• MD BIOLACZYM (100g)
• MD REDMIN (50ml)
• MD BBROMHEXINE TD (100ml)