ĐIỀU TRỊ ECOLI - BẠCH LỴ TRÊN GÀ


THAO TÁC SẢN PHẨM VÀ LIỀU DÙNG
1. CHO UỐNG
3 ngày đầu
Ngày 3-4 lần
Mỗi lần 2 tiếng Pha trong 50 Lít nước:
• MD ACOTIN 3315 (100g)
• MD SULFARIME 120 (100g)
• MD ANTIBIOTIC (100ml)
• MD BETA (50ml)
3-5 ngày sau
Ngày 2 lần
Mỗi lần 2 tiếng Pha trong 50 Lít nước:
• MD ELECTROLYTES (100g)
• MD BIOLACZYM (100g)
• MD BIOTIN CALCIUM (100g)
• MD REDMIN (50ml)

-----
(Công ty Thuốc Thú Y - Thủy Sản Minh Dũng)