cho mình hỏi thông số tốt nhất trong hồ cá biển:
Alk, Canxi, PH, GH...............