tối nay ngồi xem phim cuối tuần"môn sinh karate" thấy nó giống siêu nhí karate(thành long) quá.nếu bên truyền hình cân nhắc mà chiếu siêu nhí karate thì hay hơn.xem siêu nhí ít ra ta còn thấy được truyền thống ham mê học võ,quang cảnh chùa chiền hùng vĩ và thêm 1 số thứ nữa.xem film tối nay thấy cứ nhàng nhàng