Có anh nào cho em xin tiếng chim cút um nha. ba em chơi chim nhờ em tìm nhưng em tìm không ra . có anh nào vui lòng share cho em nha.thank u.