sâu xanh với sâu dừa là sao hả các bác
con sâu của em thì có ng nói là sâu dừa đi bẩy thì chỗ gặp bổi là bổi vô liền
con chỗ gặp bổi mà con bổi chi nhảy nhảy ko đâu đá gì hết con mồi cũng chẳng them hót nua~ hjzzz
phải chăng sâu xanh và sâu dừa là 2 loại #### nhau