Làm sao để biết con trống và con mái? con mái nó có nói chuyện nhiều như con trống không và nó có cái chỏm lông dựng trên đầu không? Sáo và Cưỡng thì con nào nói nhiều hơn, con nào thả ra ngoài mà không bay mất? em mới tập nuôi chim tính nuôi con Cưỡng hoặc sáo, em đang phân vân. mong các anh chị chỉ bảo. thanks!!!!!!!!!!!