hôm trước mình mua đc một em chòe về , mấy hôm sau khi em đã hồi phục đc sau chuyến đi xa thấy em hót k ra tiếng,cảm giác như bị khản cổ vậy.chắc do đi oto để điều hòa lanh quá.ai có cách nào chỉ cho mình với