cháu đang ý định làm 1 cái avary nuôi các loại vẹt cả to đến nhỏ.nhưng không biét cách nuôi,vệ sinh,làm avary nên muốn nhờ các bác tư vấn giúp ạ.cháu xin cảm ơn ạ.