con khuyên của em thay họa hơn 1 tháng nay rồi mà vẫn chưa chút hết, hai mắt xuống mỗi 1 tý, không biết có cách nào cho nó xuống nhanh và mọc lại nhanh không, các bác giúp em với...