Mình ở Hải Phòng hiện đang muốn nuôi Thạch yến đẻ và hót, mong ACE nào đã, đang nuôi Thạch yến cho mình xin ít kinh nghiệm và nếu có thể nhượng lại cho mình một chú. Thanks