e đang định làm một aviary để nuôi chim chóp mào và chích chòe (kích thước 2m x 1,5m x 2,5m ) nên xin chị cho vài lời khuyên để có 1 aviary đẹp. Cảm ơn chị nhiều