Trong Sài Gòn anh em có biết chỗ nào bán thuốc sổ lãi cho Gà không,liều lượng và cách sử dụng ra sao.Mình ra thú y thì nó chỉ bán cho chó và mèo thôi.