Nhà em đang nuôi 1 con fox khoảng 1.5 tuổi tình hình là lông của nó rụnh nhìu quá và em cũng đã dùng xà bông tắm trị rụng lông nhưng cũng không hết ạ bjk cách chj~ em với.....