cho em hỏi hạt cau thì mình sử dụng hạt cau tươi hay hạt cau khô và liều lượng như thế nào (bao nhiêu g/con) ????