Time nghỉ hè về quê chơi em có mấy thằng đệ joi tăm chim lắm.e muốn mang lên Hà Nội để các anh em trên diễn đàn ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm. Phone của em là : 0978510347.