con sáo nhà em hồi trưa này nuốt 1 sợi dây thun, tại vì nó rất thích ăn mì nên tưởng mì. giờ em đang rất lo lắng không biết nó có sao không, em để ý từ chiều giờ không thây nó ị ra sợi dây thun. làm sao để lấy nó ra đây các anh, nó có chết không vậy??