Mình ở TPHCM , nhà ở tận hóc môn , mình đang kiếm ali loại màu xanh đậm vằn mà ko thấy ở đâu bán hết, mỗi lần đi kiếm cá phải chạy lên khắp các chỗ trên sài gòn cực quá mà ko kiếm được, bạn nào biết chỉ mình với xin đa tạ