em mi cua em it hot nen em cho nó ăn cám tàu mua ở phùng hưng 62k như một số người mách. có ai đã thử chưa cho em ít kinh nghiệm