Con KLHV không biết tại sao cứ bơi lẫn quẫn một bên bể , chỉ bơi lỏng vòng vảo ban đêm , cho ăn tôm đông lạnh bình thường ..... Cá khoảng 6~7 inch
Không biet tai sao ????