Bác nào ở khu vực này biết địa chỉ bán chỉ dùm em nhé.
Em cảm ơn nhiều.