em rất thích mct lá kim , để tạo dáng và làm được ( bon sai mi ni ) phải như thế nào ạ ????

xin các bậc tiền bối chỉ giúp em với , cảm ơn rất nhiều