Đang nuôi Phượng Hoàng, Xê Can và mấy em nữa hòa bình thì mua về 2 em Chuột Thái. 2 kẻ mới đến không biết làm trò gì cứ rượt mí ma cũ vòng vòng @_@. Có ai rành tính tình mí em chuột cho mình hỏi tí tại sao?