Các bác ơi mình có 1 con chim truyền mới bẫy , các bác chỉ cho mình cách nuôi dưỡng và dạy chim hót vời ????