Đây là clip sổ em vàng mới đem lên từ bến tre .
Vàng 2k3 và em khét 2x win...
gamoilon sổ thử coi chân cẳng em nó rồi nuôi lại sẽ cho ra quân em vàng vào tuần này ( có thể là cả em khét nếu thấy đủ lực )..

Uploaded with ImageShack.us
Clip sổ : http://www.youtube.com/watch?v=i3PRDtkhvJ0