Các bác cho em hỏi , 2 ngày nay em hồng yến ở nhà đi phân trắng và ít ăn kê hẳn .Không biết em nó bị gì ? có biện pháp gì khắc phục ? các bác giúp em