theo mình biết thì ở Lê Thị Riêng chỉ dợt chào mào vào sáng chủ nhật.

có bác nào ở đây hay dợt ở đó không?

sao mình không đẩy mạnh thành nhiều ngày hơn nhỉ?