Số là lúc trước nuôi ở sân xi măng thì gà e có triệu chứng đứng lúc nào cũng nhón chân và đi thì đi cà nhắc. Sau 1 thời gian thả ở sân cát thì bệnh tình có chút thuyên giảm và bây giờ nuôi lại ở sân xi măng thì thấy bệnh cũ tái fát..... Giúp em đi các pro ơiiiiiiii