Em mới dựng một cái bể nhưng còn rất sơ sài. Vao tham gia diễn đàn thấy các bác có những cái bể làm em rất mê.
Em ở Nam Định muốn các bác cùng ở Nam Định chỉ giúp em những địa chỉ bán Cá, Ốc và tép giá hợp lý. Em thich những loài các nhỏ bơi theo đàn đẹp và có sức sống tốt. Ngoài ra em cũng quan tâm đến cây thủy sinh và lũa nữa rất mong sự giúp đỡ của các bác