Tun nhà e là giống cái được hơn 5 tháng tuổi rồi nhưng vẫn chưa dựng hết tai, bác nào biết mong chỉ giáo dùm e với