Chào mấy ace trên 4rum
em có con gà của thằng bạn cho.có vẫy này ko biết có phải khai hậu ko.có người nói là khai hậu có người nói ko fai.
Nhờ mấy ace xem dùm e nó có fai khai hậu ko.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Nếu khai hậu thì sao long hình e nó tốt quá
[IMG][/IMG]
Hi vọng mấy bác nhận xét giúp e.
để e biết đường giải quyết nó.
Cám on rất nhiều