Con khướu nhà em mấy ngày nay có hiện tượng cổ cứ vươn cao lên há mỏ xù lông.Ăn uống cũng ít hơn bình thường e cũng không biết nó bị làm sao cần các cao thủ chỉ giúp.Thank