Chào ae mê chim!
Con chim sâu của mình bị đau chân, vẫn nhảy nhót, ăn uống bình thường đấu đá rất hăng, bắt ra kiểm tra không có vấn đề gì ngoài da cả. Nhưng không hiểu sao mỗi khi đứng nó cứ co 1 chân lên. Và thường xuyên duỗi cánh duỗi người ra như rất mỏi lắm. Bắt ra bôi dầu 2 ngày không đỡ. Nó bị được cả tháng nay rồi.
Thức ăn hàng ngày: Cám BD trứng, cào cào, sâu 1 ngày 1 cóng nhỏ. Tắm nắng hàng ngày và tắm nước hàng tuần.
Xin anh em chỉ giúp!