Lần đầu cho cá dạo bơi bên ABV...pàkon păng gạch cho mấy em nó bung thêm

Em nude
Bé pập vàng


Mập đỏĐỏ VS VàngToàn hàng việt kém chất thôi....