chim chào mào của em đang vào lủa kê lồng hót nhỏ và it hót ( tứong chim dai ngừoi mao cao chân cao ) vây bây giờ đi bẫy đựoc k ạ 9 chim kê lồng mà hót là trống phải k ạ )