tình hình là hôm qua em thấy nhock két ( giống ngực hồng) nhà em, một mắt bên trái chảy nước mắt, hay nhắm mắt đó lại, mắt kia bình thường, đi ngoài thấy phân lỏng,
Nghi ngờ là nhock đang bệnh, nhưng chưa biết cách chữa trị ntn??? mong AE nào có kinh nghiệm giúp mình