anh em nào biết chỗ dợt chào mào ở quận 6 chỉ giúp mình!