Em mới tậu được 1 em gà mái tơ 1.2kg, chân xanh da cam, 2 hàng trơn răng cưa sắc xảo, hậu tốt...Các bác xem chém dùm em xem con này tướng tá thấy ổn không? (Không phải gà tre)


---------- Post added at 09:39 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------

http://www.upanh.com/uploaded/

---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 09:39 PM ----------

Bữa nay up ảnh bị sao hok biết nữa trời...huhuhu, úp nãy giờ gặp vấn đề quài

---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ----------

Trích dẫn Trích dẫn bài viết của nikeloven Xem bài viết
Em mới tậu được 1 em gà mái tơ 1.2kg, chân xanh da cam, 2 hàng trơn răng cưa sắc xảo, hậu tốt...Các bác xem chém dùm em xem con này tướng tá thấy ổn không? (Không phải gà tre)
http://nc7.upanh.com/store.b2.s10/d4
http://nc1.upanh.com/store.b6.s15/d2
http://nc9.upanh.com/store.b5.s15/d2
http://nc1.upanh.com/store.b6.s20/d1

---------- Post added at 09:39 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------

http://www.upanh.com/uploaded/

---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 09:39 PM ----------

Bữa nay up ảnh bị sao hok biết nữa trời...huhuhu, úp nãy giờ gặp vấn đề quài
Sao mà kỳ vậyhok biết, úp ảnh mãi mà úp cũng chẳng được, mấy lần trước làm ngon lành lắm mà...huhuhu

---------- Post added at 09:56 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ----------

Trích dẫn Trích dẫn bài viết của nikeloven Xem bài viết
Em mới tậu được 1 em gà mái tơ 1.2kg, chân xanh da cam, 2 hàng trơn răng cưa sắc xảo, hậu tốt...Các bác xem chém dùm em xem con này tướng tá thấy ổn không? (Không phải gà tre)
http://nc7.upanh.com/store.b2.s10/d4
http://nc1.upanh.com/store.b6.s15/d2
http://nc9.upanh.com/store.b5.s15/d2
http://nc1.upanh.com/store.b6.s20/d1
---------- Post added at 09:39 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------
http://www.upanh.com/uploaded/
---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 09:39 PM ----------
Bữa nay up ảnh bị sao hok biết nữa trời...huhuhu, úp nãy giờ gặp vấn đề quài
Sao mà kỳ vậyhok biết, úp ảnh mãi mà úp cũng chẳng được, mấy lần trước làm ngon lành lắm mà...huhuhu