Hôm nay mình có nhấc viên đá ở bể thủy sinh để sắp lại. Dù nhấc rất nhẹ nhảng nhưng mà bể vẫn bị bụi mù. Làm các lá cây TCN bị bụi bám vào.
Cho mình hỏi làm sao cho các lá cây đấy nó sạch trở lại chứ nhìn lá bị bủi bám bẩn mà mất thẩm mỹ chưa kể cây có thể không thở được.
Một số cây khác cũng bị bụi bám mà không biết làm cách nào cho nó sạch được cả.