Chào các thành viên,
Tôi hiện đang nuôi cá Thác Lác nhưng không biết phân biệt con "cái" con "đực", thành viên nào biết xin vui lòng chỉ giúp và chỉ cả cách nuôi.
Cảm ơn diễn đàn!
Trần Đoàn Quân