có ai bán sâu quy ko nhỉ, ai bán thì bán cho mình 1 ít, mình nhân giống, cái loại đó nhân giống nhanh hơn mấy cái con sâu người ta bán ngoài chợ, ngày xưa mình đã từng nuôi sâu quy, chỉ cho nó ăn bỏng là ok .... ai bán thì bán cho 1 tí nhé nếu ai biết chỗ bán sâu quy thì làm ơn chỉ dùm mình cái.thanks các pro