em có nuôi một con king cam fa màu len rất đẹp bổng sáng nay tự nhien nó lai đen thui xin các bác anh chị chỉ giùm em mua thuốc gì cho nó bay giờ huhuhuhuhu